اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
بازی با جمهوریت

بازی با جمهوریت

بازی با جمهوریت آرشیو

تهیه‌کننده:

علی اثباتی

بازی با جمهوریت را بیشتر بشناسید
مستند تک قسمتی "بازی با جمهوریت "کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیما است که به چرایی ،چگونگی و واکاوی فتنه سال 1388 می پردازد .همچنین این ویژه برنامه نگاهی به دادگاه فتنه گران آن روزها دارد .