اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:30
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • در حاشیه: مجموعه "در حاشیه 2 "
  زمان آغاز: 00:30
  زمان پایان : 01:15
  مدت برنامه : 45 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان "
  زمان آغاز: 01:18
  زمان پایان : 02:08
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • مستند خزندگان ایران
  زمان آغاز: 02:11
  زمان پایان : 02:34
  مدت برنامه : 23 دقیقه
 • اخراجی ها 2: فیلم سینمایی اخراجی ها 2
  زمان آغاز: 02:39
  زمان پایان : 04:29
  مدت برنامه : 110 دقیقه
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 04:30
  زمان پایان : 04:50
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان صبح ، نماز و دعا
  زمان آغاز: 04:50
  زمان پایان : 05:11
  مدت برنامه : 21 دقیقه
 • سکانس های ماندگار
  زمان آغاز: 05:11
  زمان پایان : 05:26
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 05:26
  زمان پایان : 05:56
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:00
  زمان پایان : 06:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • زلال سخن: زلال سخن (سخنرانی حجت الاسلام و المسلمين ماندگاري)
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • مستند آشپزخانه کونگ فو
  زمان آغاز: 06:45
  زمان پایان : 07:15
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • گزارش روز
  زمان آغاز: 07:15
  زمان پایان : 07:23
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • 1452: طرح قرآنی 1452
  زمان آغاز: 07:23
  زمان پایان : 07:41
  مدت برنامه : 18 دقیقه
 • حالا خورشید
  زمان آغاز: 07:44
  زمان پایان : 09:29
  مدت برنامه : 105 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان "
  زمان آغاز: 09:36
  زمان پایان : 10:31
  مدت برنامه : 55 دقیقه
 • طبیب
  زمان آغاز: 10:31
  زمان پایان : 10:56
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • کاملاً دخترونه: کاملا دخترونه
  زمان آغاز: 11:00
  زمان پایان : 11:48
  مدت برنامه : 48 دقیقه
 • مرد هزار چهره: مجموعه مرد هزار چهره
  زمان آغاز: 11:54
  زمان پایان : 12:36
  مدت برنامه : 42 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان ظهر ، نمازو دعا
  زمان آغاز: 13:00
  زمان پایان : 13:20
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 13:33
  زمان پایان : 14:23
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • وطن من
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 14:35
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 14:42
  زمان پایان : 15:37
  مدت برنامه : 55 دقیقه
 • حالا خورشید
  زمان آغاز: 15:48
  زمان پایان : 16:37
  مدت برنامه : 49 دقیقه
 • سه گام
  زمان آغاز: 16:39
  زمان پایان : 16:53
  مدت برنامه : 14 دقیقه
 • آسیا سه (ویژه بازیهای آسیایی): ويژه برنامه بازي هاي آسيايي
  زمان آغاز: 17:00
  زمان پایان : 17:44
  مدت برنامه : 44 دقیقه
 • ایرانیوم
  زمان آغاز: 17:59
  زمان پایان : 18:50
  مدت برنامه : 51 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:00
  زمان پایان : 19:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • بدون توقف
  زمان آغاز: 19:20
  زمان پایان : 20:05
  مدت برنامه : 45 دقیقه
 • مداحی: مرثيه خواني (ویژه شهادت امام محمد باقر علیه السلام)
  زمان آغاز: 20:16
  زمان پایان : 20:25
  مدت برنامه : 9 دقیقه
 • ادب حضور
  زمان آغاز: 20:25
  زمان پایان : 20:56
  مدت برنامه : 31 دقیقه
 • گزارش ورزشی: پخش مستقیم فوتبال چلسی - آرسنال (نیمه اول)
  زمان آغاز: 21:00
  زمان پایان : 21:48
  مدت برنامه : 48 دقیقه
 • اخبار : اخبار شبانگاهي
  زمان آغاز: 21:48
  زمان پایان : 22:03
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • گزارش ورزشی: پخش مستقیم فوتبال چلسی - آرسنال (نیمه دوم)
  زمان آغاز: 22:03
  زمان پایان : 22:53
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • مداحی: مرثيه خواني (ویژه شهادت امام محمد باقر علیه السلام)
  زمان آغاز: 22:53
  زمان پایان : 23:00
  مدت برنامه : 7 دقیقه
 • کیوسک
  زمان آغاز: 23:05
  زمان پایان : 00:00
  مدت برنامه : 55 دقیقه