اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • هفت در سه : مسابقه هفت در سه
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:16
  مدت برنامه : 16 دقیقه
 • لبخند 3
  زمان آغاز: 00:20
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 16 دقیقه
 • گزارش ورزشی: پخش مستقیم فوتبال رئال مادرید - ختافه
  زمان آغاز: 00:45
  زمان پایان : 02:35
  مدت برنامه : 110 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 02:48
  زمان پایان : 03:32
  مدت برنامه : 44 دقیقه
 • مستند آشپزخانه کونگ فو
  زمان آغاز: 03:38
  زمان پایان : 04:00
  مدت برنامه : 22 دقیقه
 • نزديک تر از خودم
  زمان آغاز: 04:02
  زمان پایان : 04:27
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 04:28
  زمان پایان : 04:49
  مدت برنامه : 21 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان صبح ، نمازو دعا
  زمان آغاز: 04:50
  زمان پایان : 05:15
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • سمت خدا: سمت خدا (بازپخش)
  زمان آغاز: 05:15
  زمان پایان : 05:59
  مدت برنامه : 44 دقیقه
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • زلال سخن
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • مستند آشپزخانه کونگ فو
  زمان آغاز: 06:45
  زمان پایان : 07:07
  مدت برنامه : 22 دقیقه
 • 1452: طرح قرآني 1452
  زمان آغاز: 07:18
  زمان پایان : 07:34
  مدت برنامه : 16 دقیقه
 • حالا خورشید: حالا خورشيد
  زمان آغاز: 07:42
  زمان پایان : 09:27
  مدت برنامه : 105 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 09:43
  زمان پایان : 10:27
  مدت برنامه : 44 دقیقه
 • طبیب: طبيب
  زمان آغاز: 10:31
  زمان پایان : 10:56
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • کاملاً دخترونه: کاملاً دخترانه
  زمان آغاز: 11:03
  زمان پایان : 11:50
  مدت برنامه : 47 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 11:50
  زمان پایان : 12:40
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان ظهر ، نماز و دعا
  زمان آغاز: 13:05
  زمان پایان : 13:20
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • آسیا سه (ویژه بازیهای آسیایی): ویژه برنامه بازیهای آسیایی
  زمان آغاز: 13:20
  زمان پایان : 13:30
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • آسیا سه (ویژه بازیهای آسیایی): پخش مستقیم فوتبال "ایران - میانمار"
  زمان آغاز: 13:30
  زمان پایان : 15:30
  مدت برنامه : 120 دقیقه
 • حالا خورشید: حالا خورشيد
  زمان آغاز: 15:43
  زمان پایان : 16:30
  مدت برنامه : 47 دقیقه
 • آسیا سه (ویژه بازیهای آسیایی): ويژه برنامه بازي هاي آسيايي
  زمان آغاز: 16:39
  زمان پایان : 17:39
  مدت برنامه : 60 دقیقه
 • ایرانیوم
  زمان آغاز: 17:45
  زمان پایان : 18:40
  مدت برنامه : 55 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:00
  زمان پایان : 19:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • بدون توقف
  زمان آغاز: 19:24
  زمان پایان : 20:06
  مدت برنامه : 42 دقیقه
 • دلدادگان: مجموعه "دلدادگان"
  زمان آغاز: 20:47
  زمان پایان : 21:34
  مدت برنامه : 47 دقیقه
 • قرعه کشي فروشگاه رفاه
  زمان آغاز: 21:38
  زمان پایان : 21:48
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • اخبار : اخبار شبانگاهي
  زمان آغاز: 22:00
  زمان پایان : 22:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • در آستان خورشید: در آستان خورشيد
  زمان آغاز: 22:16
  زمان پایان : 22:46
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • نود
  زمان آغاز: 23:02
  زمان پایان : 23:59
  مدت برنامه : 57 دقیقه