اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
رزم و نما

رزم و نما

رزم و نما آرشیو

رزم و نما را بیشتر بشناسید
این برنامه  بصورت مسابقه برگزار می شود و  اجرای زیباترین و مهیج ترین حرکات نمایشی  از کلیه رشته ها و سبک های رزمی ،با  رای و نظر داوران انتخاب خواهد شد و به نفرات تیم اول و سرپرست گروه جایزه و حکم قهرمانی اهدا می شود .