اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آتش پنهان

آتش پنهان

آتش پنهان آرشیو

آتش پنهان را بیشتر بشناسید
«ژاکوب» یهودی لبنانی الاصل، در یک مهمانی به همراه تعدادی از نزدیکانش به دست گروهی که به لباس رزمندگان فلسطینی در آمده اند کشته می شود خواهر و دختر ژاکوب؛ «سارا»  از این حمله جان سالم به در می برند. رزمندگان فلسطینی که در می یابند هدف اسرائیلی ها ازاین ماجرا بر انگیختن افکار عمومی علیه مبارزه آن هاست ، مسببان اصلی واقعه را افشا می کنند و