در حال پردازش...

سه پاس آرشیو

سه پاس را بیشتر بشناسید

برنامه ای  است  زنده به تهیه کننندگی ناصر حق بین  که در 26 قسمت 60 دقیقه ای  تهیه خواهد شد . این برنامه  با حضور کارشناسان ورزشی  مسائل ورزشی هفته را بررسی می کند.