سایتهای شبکه 3
خنده بازار سلامت باشید سایت های آرشیوی هفت موسیقی پیان نما شناسنامه سمت خدا نارنج صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نود شوک دیروز امروز فردا گلخانه بروز زلال سخن زلال احکام گلبرگ بهونه

ویژه برنامه های عید سعید فطر

Previous Next
نبش جنت آباد دوشنبه تا پنجشنبه - ساعت 22:30...
من یک مستاجرم قسمت 1: پنجشنبه 9 مرداد  10:30...
درسهایی از یک رؤیا جمعه 10 مرداد - ساعت 19:00...
انفجار 3 چهارشنبه 8 مرداد - ساعت 14:30...
زودیاک چینی سه شنبه 7 مرداد  ساعت 19:00...
خانه بدوش قسمت 1:سه شنبه 7 مرداد  10:30...
دور دنیا در هشتاد روز سه شنبه 7 مرداد  ساعت 00:00...
ماه عسل عید سعید فطر - ساعت 16:45...
خط مقدم خانه چهارشنبه 8 مرداد - ساعت 19:00...

گروه معارف

Previous Next
کیمیا   هر هفته پنجشنبه -ساعت 12:30...
بنای بندگی   هر هفته جمعه -ساعت 13:40...
زلال احکام   هر روز - ساعت 12:45...
طرح قرآنی 1448   هر روز - ساعت 9:20...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 11:40...

گروه دانش و اقتصاد

حذف و اضافه هر هفته پنجشنبه - ساعت  17:00...
عصر خودباوری هر هفته پنجشنبه - ساعت 16:00...
سکه یکشنبه 5 مرداد - ساعت 17:30...
به روز    جمعه ها - ساعت 14:15...

سایر برنامه ها

Previous Next
ورزش شروعی دوباره دوشنبه 6 مرداد - ساعت 17:30...
هفت   جمعه ها - ساعت 23:30...
گلبرگ هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:40...
صبح و نشاط هر هفته جمعه – ساعت 7:30...
فوتبال برتر   پخش زنده مسابقات داخلی فوتبال...
هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:20...
شناسنامه هر هفته جمعه - ساعت 14:45...
گلخانه جمعه 10 مرداد - ساعت  17:30...