پخش زنده اپلیکیشن موبایل آسمان من آرشیو تصویری جدول پخش
ارسال فایل برنامه امروز موج شب مسابقه جدول آقای گزارشگر خلاصه دیدارها

ویژه برنامه های اربعین حسینی

Previous Next
در آستان خورشید در آستان خورشید سه شنبه 10 آذر  ساعت 22:15...
منظومه بیداری منظومه بیداری سه شنبه 10  و چهارشنبه 11آذر...
سخنرانی مذهبی سخنرانی مذهبی هر روز در ساعات 6:15 و 16:00...
طریقت طریقت    سه شنبه 10 آذر  ساعت...
پرده عشاق پرده عشاق    سه شنبه 10 و چهارشنبه...
توتیا توتیا   سه شنبه 10 آذر تا...

تامین برنامه

Previous Next
قلب ها با خبر از عاطفه اند قلب ها با خبر از عاطفه اند   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 08:20...
غریبه ها غریبه ها   جمعه 13 آذر - ساعت 14:15...
مختارنامه مختارنامه   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 19:00...
پرواز در شب پرواز در شب    جمعه 6 آذر - ساعت 00:00...
مهتاب روی سکو مهتاب روی سکو   چهارشنبه 11 آذر - ساعت 14:00...
توهم توهم   جمعه 13 آذر - ساعت 10:15...
پلاگ پلاگ    جمعه 6 آذر - ساعت 14:20...
صدای پای من صدای پای من پنجشنبه 12- آذر - ساعت  10:15  ...
با طراوت با طراوت    هر روز - ساعت 06:50  ...
دربند دربند    جمعه 6 آذر -  ساعت 10:10...
یک مایل در چهار دقیقه یک مایل در چهار دقیقه   جمعه 13 آذر - ساعت  19:10...
اَبر عنکبوت اَبر عنکبوت   جمعه 13 آذر - ساعت  00:00...

گروه ورزش

Previous Next
فوتبال برتر فوتبال برتر پخش مسابقات داخلی و ملی فوتبال...
گزارش ورزشی گزارش ورزشی    پخش مستقیم فوتبال های خارجی  ....
نود نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
سه پاس سه پاس   پنجشنبه ها - ساعت 19:00  ...

گروه اجتماعی

Previous Next
موج شب موج شب    پنجشنبه ها - ساعت 23:10...
مردم چی میگن مردم چی میگن   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 19:00...
روی خط روی خط    یکشنبه ها - ساعت 22:20  ...
دنیایی دیگر دنیایی دیگر    پنجشنبه ها  - ساعت 12:40...
امروز امروز    هر روز -  ساعت 14:30    ...
مسابقه جدول مسابقه جدول   هر روز - ساعت 17:45...
مسابقه 103 مسابقه 103    جمعه ها - ساعت  20:50  ...
سفر بخیر سفر بخیر     چهارشنبه ها - ساعت  22:20...
هفت هفت  هر هفته جمعه - ساعت 23:00...

گروه معارف

Previous Next
دعای کمیل دعای کمیل   جمعه ها  - ساعت  01:30 بامداد...
دعای عهد دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00 بامداد...
زلال سخن زلال سخن   هر روز - ساعت  06:15...
گلبرگ گلبرگ   هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:35...
سمت خدا سمت خدا    هر روز -  ساعت  13:30  ...
بنای بندگی بنای بندگی    پنجشنبه ها - ساعت 12:15...
فردایی دیگر فردایی دیگر   هر هفته جمعه - ساعت 12:20...
زلال احکام زلال احکام   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 11:45 ...

سایر برنامه ها

Previous Next
به روز به روز   جمعه ها - ساعت 13:30 ....
پله هشتم پله هشتم   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 12:15...
متن ، حاشیه متن ، حاشیه   هر هفته شنبه - ساعت 20:00...
گلخانه گلخانه   پنجشنبه ها و جمعه ها 22:20...