تامین برنامه

Previous Next
گروه تجسس   از چهارشنبه 30 مهر -...
شیفت شب جمعه 2 آبان - ساعت 16:00...
پاریس تحت نظر جمعه 2 آبان - ساعت 19:00...
رادیو پنجشنبه 1 آبان -  ساعت 19:00...
دان 2 جمعه 2 آبان - ساعت 01:00...
آرواره های کوسه جمعه 2 آبان -  ساعت 10:00...
سوار بر تورنادو پنجشنبه 1 آبان - ساعت 10:00...
بالاتر از خطر دوشنبه 28 مهر - ساعت 00:30...
مستند   برنامه های مستند شبکه 3...
آواز تهران یکشنبه 27 مهر - ساعت  00:10...
عروس کاغذی چهارشنبه 30 مهر - ساعت 00:10...
ریحانه پنجشنبه 1 آبان - ساعت 00:10...
آنسوی سینما هر هفته شنبه - ساعت 22:40...
سینما پشت پرده شنبه 26 مهر - ساعت 14:30...
عروسی مهتاب سه شنبه 29 مهر- ساعت  03:00...
مسابقه رزم آوران 3 یکشنبه 27 مهر 19:20 (پشت صحنه)...

گروه ورزش

گزارش ورزشی   پخش زنده مسابقات فوتبال خارجی...
فوتبال برتر   پخش زنده مسابقات داخلی فوتبال...
نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
صبح و نشاط هر هفته جمعه – ساعت 7:30...

گروه اجتماعی

Previous Next
لباس ایرانی   شنبه تا دوشنبه ساعت 16:20...
هفت    جمعه ها - ساعت  ...
گلبرگ هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:30...
گزینه جوان شنبه تا سه شنبه - ساعت...
بهونه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00...
شناسنامه   جمعه ها - ساعت 14:30...
ویتامین 3   شنبه تا چهارشنبه -ساعت 7:00...
دیروز امروز فردا هر هفته پنجشنبه - ساعت 22:20...
سفر بخیر   چهارشنبه 30 مهر -  ساعت...
بعضی ها    یکشنبه ها - ساعت 22:30...
با اجازه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:00...

گروه معارف

Previous Next
دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00...
دعای کمیل   پنجشنبه ها - ساعت  23:45...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 12:10...
کیمیا   هر هفته پنجشنبه -ساعت 12:10...
سمت خدا   هر روز - ساعت 13:30...
زلال سخن هر روز - ساعت  06:10 بامداد...

گروه دانش و اقتصاد

سلامت باشید شنبه تا چهارشنبه - ساعت 09:00...
حذف و اضافه هر هفته پنجشنبه - ساعت  17:00...

سایر برنامه ها

هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:30...
متن ، حاشیه سه شنبه ها - ساعت 19:20...
گلخانه پنجشنبه 09:00 و جمعه ساعت 22:20...