ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم

Previous Next
کربلا تا کربلا شنبه 3 آبان - ساعت 16:45...
مثل باران یکشنبه 15:10 و سه شنبه 16:45...
سمت خدا   هر روز - ساعت 13:30...
سخنرانی مذهبی هر روز 06:30 یکشنبه تا چهارشنبه...
مداحی     پخش مداحی در ماه محرم...
نامه های شفاهی دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه...
توتیا با موضوع عزاداری و خادمان حضرت...

تامین برنامه

Previous Next
گروه تجسس دوشنبه تا جمعه - ساعت 20:45...
رادیو جمعه 9 آبان -  ساعت 09:50...
مکانیک شنبه 3 آبان  - ساعت 23:15...
دهلیز جمعه 9 آبان - ساعت 00:50...
پاریس تحت نظر پنجشنبه 8 آبان - ساعت 10:00...

گروه ورزش

ورزش شروعی دوباره   یکشنبه 4 آبان - ساعت...
نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
گزارش ورزشی   پخش زنده مسابقات فوتبال خارجی...

گروه اجتماعی

Previous Next
سفر بخیر   چهارشنبه 7 آبان  ساعت 22:20...
ویتامین 3   شنبه تا چهارشنبه -ساعت 7:00...
گزینه جوان سه شنبه 6 آبان - ساعت...
با اجازه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:00...
گلبرگ هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:30...
دیروز امروز فردا هر هفته پنجشنبه - ساعت 22:20...
هفت  جمعه ها - ساعت   23:15...
بعضی ها    یکشنبه ها - ساعت 22:30...
بهونه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:50...
شناسنامه   جمعه ها - ساعت 15:00...

گروه معارف

دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00...
دعای کمیل   پنجشنبه ها - ساعت  23:45...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 12:10...

گروه دانش و اقتصاد

سلامت باشید شنبه تا چهارشنبه - ساعت 09:00...
حذف و اضافه هر هفته پنجشنبه - ساعت  15:30...
به روز    جمعه ها - ساعت 13:30...

سایر برنامه ها

هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:10...
متن ، حاشیه سه شنبه ها - ساعت 19:20...
گلخانه   پنجشنبه ها - ساعت  09:00 ...
تازه نفس   روزهای زوج - ساعت 15:45...