اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • رو در رو با شیطان
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:30
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • گزارش ورزشی: فوتبال ضبطی
  زمان آغاز: 00:30
  زمان پایان : 02:00
  مدت برنامه : 90 دقیقه
 • عقیق: سریال عقیق
  زمان آغاز: 01:30
  زمان پایان : 02:20
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • برنامه شبانگاهی
  زمان آغاز: 02:50
  زمان پایان : 04:15
  مدت برنامه : 85 دقیقه
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 04:15
  زمان پایان : 04:40
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان صبح ، نماز و دعا
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 05:00
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 05:00
  زمان پایان : 05:25
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • سوره های سرخ
  زمان آغاز: 05:25
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 06:00
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • زلال سخن
  زمان آغاز: 06:00
  زمان پایان : 06:40
  مدت برنامه : 40 دقیقه
 • ورزش و سلامتی
  زمان آغاز: 06:40
  زمان پایان : 06:55
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • حالا خورشید
  زمان آغاز: 07:00
  زمان پایان : 09:00
  مدت برنامه : 120 دقیقه
 • عقیق: سریال عقیق
  زمان آغاز: 09:10
  زمان پایان : 10:00
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • گزارش روز
  زمان آغاز: 10:00
  زمان پایان : 10:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • مردان مقاومت
  زمان آغاز: 10:15
  زمان پایان : 10:45
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • طبیب
  زمان آغاز: 10:50
  زمان پایان : 11:45
  مدت برنامه : 55 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان ظهر ، نماز و دعا
  زمان آغاز: 11:45
  زمان پایان : 12:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • پیاده روی اربعین
  زمان آغاز: 12:00
  زمان پایان : 12:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • زلال احکام
  زمان آغاز: 12:10
  زمان پایان : 12:20
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • بهونه
  زمان آغاز: 12:25
  زمان پایان : 12:40
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 13:15
  زمان پایان : 14:05
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • پیاده روی اربعین
  زمان آغاز: 14:05
  زمان پایان : 14:15
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • کشتی ایرانی
  زمان آغاز: 14:20
  زمان پایان : 15:05
  مدت برنامه : 45 دقیقه
 • دوطرفه
  زمان آغاز: 15:15
  زمان پایان : 16:05
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • پیاده روی اربعین
  زمان آغاز: 15:55
  زمان پایان : 16:05
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • فوتبال برتر
  زمان آغاز: 16:15
  زمان پایان : 16:45
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • فوتبال برتر : پخش مستقیم فوتبال پرسپولیس - نفت تهران
  زمان آغاز: 16:45
  زمان پایان : 18:45
  مدت برنامه : 120 دقیقه
 • فوتبال برتر
  زمان آغاز: 18:45
  زمان پایان : 19:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • جشنواره بین المللی فیلم کوتاه
  زمان آغاز: 19:00
  زمان پایان : 19:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • چهل چراغ
  زمان آغاز: 19:30
  زمان پایان : 20:30
  مدت برنامه : 60 دقیقه
 • عقیق: سریال عقیق
  زمان آغاز: 20:45
  زمان پایان : 21:35
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • دم
  زمان آغاز: 21:45
  زمان پایان : 21:55
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • اخبار
  زمان آغاز: 22:00
  زمان پایان : 22:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • گزارش ورزشی: پخش مستقیم فوتبال بارسلونا - مالاگا
  زمان آغاز: 22:15
  زمان پایان : 00:00
  مدت برنامه : 105 دقیقه