تامین برنامه

Previous Next
طلایه داران سلامت   روزهای زوج - ساعت 12:00...
تونل چهارشنبه 5 آذر - ساعت 20:00...
رستگاری جمعه 7 آذر ساعت 00:30 بامداد...
ژاپولو جمعه 7 آذر - ساعت 15:50...
دیدار پنجشنبه 6 و جمعه 7 آذر...
مستند   برنامه های مستند شبکه 3...

گروه ورزش

Previous Next
همگام با ورزش   پخش مسابقات لیگ جهانی کشتی...
گزارش ورزشی   پخش زنده مسابقات فوتبال خارجی...
فوتبال برتر   پخش زنده مسابقات داخلی فوتبال...
ورزش شروعی دوباره   دوشنبه 3 آذر- ساعت 10:00...
نود   دوشنبه ها - ساعت 22:40...
صبح و نشاط هر هفته جمعه – ساعت 8:00...

گروه اجتماعی

Previous Next
مکث سه شنبه 4 آذر - ساعت...
رکورد شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه  19:15 پنجشنبه...
سفر بخیر   چهارشنبه ها -  ساعت 22:30...
دیروز امروز فردا هر هفته پنجشنبه - ساعت 22:20...
ویتامین 3   شنبه تا چهارشنبه -ساعت 7:00...
یک فنجان چای   شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:40...
بهونه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:50...
شناسنامه   جمعه ها - ساعت 14:25...
هفت  جمعه ها - ساعت   23:20...
بعضی ها    یکشنبه ها - ساعت 22:20...

گروه معارف

Previous Next
یادها شنبه و دوشنبه 14:40 چهارشنبه 10:00...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 12:10...
کیمیا هر هفته پنجشنبه - ساعت 12:10...
زلال سخن هر روز - ساعت  06:10 بامداد...
سمت خدا   هر روز - ساعت 13:40...
مثل باران چهارشنبه 5 آذر - ساعت 16:30...
دعای کمیل   پنجشنبه ها - ساعت  23:45...

گروه دانش و اقتصاد

سلامت باشید شنبه تا چهارشنبه - ساعت 09:00...
حذف و اضافه چهارشنبه 5 آذر - ساعت  15:20...
به روز    جمعه ها - ساعت 13:30...

سایر برنامه ها

هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:30...
متن ، حاشیه سه شنبه ها - ساعت 19:10...
گلخانه   پنجشنبه 09:00 و جمعه 22:20...
تازه نفس   شنبه و دوشنبه  ساعت 15:30...