پخش زنده آقای گزارشگر جدول پخش
         
 

نگاهی بر تولیدات نمایشی

اپلیکیشن موبایل آرشیو تصویری

تامین برنامه

Previous Next
خیلی دور خیلی نزدیک شنبه 29 آذر ساعت 3:40 بامداد...
روز هفتم سه شنبه 2 دی ساعت 14:30...
نورمن در فضا جمعه 5 دی - ساعت 10:25...
پاییزان سه شنبه 2 دی ساعت 3:10...
عطر خوش یار سه شنبه 2 دی  ساعت 19:00...
یک دقیقه و سی ثانیه جمعه 5 دی - ساعت 19:00 ...
شکوه تنهایی پنجشنبه 27 آذر ساعت 1:45 بامداد...
جنگجوی پیروز چهارشنبه 3 دی - ساعت 3:30...
هشت دوشنبه 1 دی - ساعت 00:00...
برنده چهارشنبه 3 دی - ساعت 19:00...
شبکه سری (رولت روسی)   پنجشنبه 4 دی ساعت 00:00...
یک خواب کوچولو سه شنبه 2 دی  ساعت 09:40...
مرگ پلنگ پنجشنبه 4 دی - ساعت 10:00...
یک آسمان آبی سقف اُتاق منه چهارشنبه 3 دی - ساعت 09:30...
پشت فرات شنبه تا سه شنبه – ساعت...
مرد عنکبوتی شگفت انگیز جمعه 5 دی - ساعت 00:30...

گروه ورزش

به اضافه فوتبال سه شنبه ها - ساعت 22:20...
ورزش شروعی دوباره   شنبه 29 آذر - ساعت...
گزارش ورزشی   پخش زنده مسابقات فوتبال خارجی...

گروه اجتماعی

Previous Next
گلبرگ هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:30...
شوک چهارشنبه 3 دی - ساعت  23:05...
ویتامین 3   شنبه تا چهارشنبه -ساعت 7:00...
بهونه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:50...
شناسنامه   جمعه ها - ساعت 14:30...
بعضی ها    یکشنبه ها - ساعت 22:20...
سفر بخیر   چهارشنبه ها -  ساعت 22:30...
دیروز امروز فردا هر هفته پنجشنبه - ساعت 22:20...

گروه معارف

Previous Next
کیمیا هر هفته پنجشنبه - ساعت 12:10...
دعای کمیل   پنجشنبه ها - ساعت  23:45...
در سوگ جانان شنبه و دوشنبه 22:20 ، یکشنبه...
دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00...
سخنرانی مذهبی هر روز ساعات 11:00 و 19:00...
زلال سخن هر روز - ساعت  06:10 بامداد...
احسان ماندگار شنبه تا پنجشنبه - ساعت 16:50...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 12:10...
سمت خدا   هر روز - ساعت 13:40...

گروه دانش و اقتصاد

سلامت باشید شنبه 29 آذر - ساعت 09:00...
حذف و اضافه هر هفته پنجشنبه - ساعت  17:30...
به روز    پنجشنبه 4 دی ساعت 15:30...
ستارگان شرق چهارشنبه 18:00 و پنجشنبه 16:00  ...

سایر برنامه ها

هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:30...
گلخانه پنجشنبه ها 08:45   جمعه ها 22:20...
تازه نفس   شنبه و چهارشنبه ساعت 15:45...
پله هشتم روزهای زوج - ساعت 12:05 120...