پخش زنده اپلیکیشن موبایل آسمان من آرشیو تصویری جدول پخش
ارسال فایل برنامه امروز موج شب مسابقه جدول آقای گزارشگر خلاصه دیدارها

ویژه برنامه های اربعین حسینی

Previous Next
سخنرانی مذهبی سخنرانی مذهبی هر روز در ساعات 6:15 و 16:00...
منظومه بیداری منظومه بیداری سه شنبه 10  و چهارشنبه 11آذر...
طریقت طریقت    سه شنبه 10 آذر  ساعت...
در آستان خورشید در آستان خورشید سه شنبه 10 آذر  ساعت 22:15...
توتیا توتیا   سه شنبه 10 آذر تا...
پرده عشاق پرده عشاق    سه شنبه 10 و چهارشنبه...

تامین برنامه

Previous Next
با طراوت با طراوت    هر روز - ساعت 06:50  ...
مختارنامه مختارنامه   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 19:00...
پلاگ پلاگ    جمعه 6 آذر - ساعت 14:20...
صدای پای من صدای پای من پنجشنبه 12- آذر - ساعت  10:15  ...
توهم توهم   جمعه 13 آذر - ساعت 10:15...
یک مایل در چهار دقیقه یک مایل در چهار دقیقه   جمعه 6 آذر - ساعت  19:10...
قلب ها با خبر از عاطفه اند قلب ها با خبر از عاطفه اند   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 08:20...
محافظ فیل 2 محافظ فیل 2   جمعه 13 آذر - ساعت  19:10...
دربند دربند    جمعه 6 آذر -  ساعت 10:10...
اَبر عنکبوت اَبر عنکبوت   جمعه 13 آذر - ساعت  00:00...
شکلات مرگبار شکلات مرگبار جمعه 13 آذر - ساعت  14:15...
پرواز در شب پرواز در شب    جمعه 6 آذر - ساعت 00:00...
مهتاب روی سکو مهتاب روی سکو   چهارشنبه 11 آذر - ساعت 14:00...

گروه ورزش

Previous Next
نود نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
گزارش ورزشی گزارش ورزشی    پخش مستقیم فوتبال های خارجی  ....
فوتبال برتر فوتبال برتر پخش مسابقات داخلی و ملی فوتبال...
سه پاس سه پاس   پنجشنبه ها - ساعت 19:00  ...

گروه اجتماعی

Previous Next
سفر بخیر سفر بخیر     چهارشنبه ها - ساعت  22:20...
مردم چی میگن مردم چی میگن   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 19:00...
روی خط روی خط    یکشنبه ها - ساعت 22:20  ...
موج شب موج شب    پنجشنبه ها - ساعت 23:10...
مسابقه 103 مسابقه 103    جمعه ها - ساعت  20:50  ...
دنیایی دیگر دنیایی دیگر    پنجشنبه ها  - ساعت 12:40...
امروز امروز    هر روز -  ساعت 14:30    ...
مسابقه جدول مسابقه جدول   هر روز - ساعت 17:45...
هفت هفت  هر هفته جمعه - ساعت 23:00...

گروه معارف

Previous Next
بنای بندگی بنای بندگی    پنجشنبه ها - ساعت 12:15...
سمت خدا سمت خدا    هر روز -  ساعت  13:30  ...
زلال احکام زلال احکام   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 11:45 ...
فردایی دیگر فردایی دیگر   هر هفته جمعه - ساعت 12:20...
دعای کمیل دعای کمیل   جمعه ها  - ساعت  01:30 بامداد...
گلبرگ گلبرگ   هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:35...
زلال سخن زلال سخن   هر روز - ساعت  06:15...
دعای عهد دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00 بامداد...

سایر برنامه ها

Previous Next
پله هشتم پله هشتم   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 12:15...
به روز به روز   جمعه ها - ساعت 13:30 ....
متن ، حاشیه متن ، حاشیه   هر هفته شنبه - ساعت 20:00...
گلخانه گلخانه   پنجشنبه ها و جمعه ها 22:20...