تامین برنامه

Previous Next
تنهایی پنجشنبه 6 آذر - ساعت 10:00...
پیمان یکشنبه 2 آذر ساعت 00:50 بامداد...
خط باریک شنبه 1 آذر ساعت 2:00 بامداد...
سینما پشت پرده شنبه 1 آذر - ساعت 20:00...
سما در آتش   سه شنبه 4 آذر ساعت...
طلایه داران سلامت   روزهای زوج - ساعت 12:00...
دیدار پنجشنبه 6 و جمعه 7 آذر...
شیپورچی دوشنبه 3 آذر - ساعت 19:45...
چراغ ها را خاموش می کنم جمعه 7 آذر - ساعت 10:00...
رستگاری جمعه 7 آذر ساعت 00:30 بامداد...
ژاپولو جمعه 7 آذر - ساعت 15:50...
آتش زیر خاکستر یکشنبه 2 آذر - ساعت 20:15...
تونل چهارشنبه 5 آذر - ساعت 20:00...
مستند   برنامه های مستند شبکه 3...

گروه ورزش

Previous Next
گزارش ورزشی   پخش زنده مسابقات فوتبال خارجی...
صبح و نشاط هر هفته جمعه – ساعت 8:00...
ورزش شروعی دوباره   دوشنبه 3 آذر- ساعت 10:00...
نود   دوشنبه ها - ساعت 22:40...
فوتبال برتر   پخش زنده مسابقات داخلی فوتبال...

گروه اجتماعی

Previous Next
ویتامین 3   شنبه تا چهارشنبه -ساعت 7:00...
شناسنامه   جمعه ها - ساعت 14:25...
یک فنجان چای   شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:40...
دیروز امروز فردا هر هفته پنجشنبه - ساعت 22:20...
بهونه   شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:50...
رکورد شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه  19:15 پنجشنبه...
هفت  جمعه ها - ساعت   23:20...
مکث سه شنبه 4 آذر - ساعت...
بعضی ها    یکشنبه ها - ساعت 22:20...
سفر بخیر   چهارشنبه ها -  ساعت 22:30...

گروه معارف

Previous Next
زلال سخن هر روز - ساعت  06:10 بامداد...
دعای کمیل   پنجشنبه ها - ساعت  23:45...
سمت خدا   هر روز - ساعت 13:40...
یادها شنبه و دوشنبه 14:40 چهارشنبه 10:00...
کیمیا هر هفته پنجشنبه - ساعت 12:10...
مثل باران سه شنبه 4 آذر - ساعت...
نامه های شفاهی چهارشنبه 5 آذر - ساعت 16:30...
ماه چهاردهم هر هفته  جمعه – ساعت 12:10...

گروه دانش و اقتصاد

سلامت باشید شنبه تا چهارشنبه - ساعت 09:00...
به روز    جمعه ها - ساعت 13:30...

سایر برنامه ها

هفت روز   هر هفته جمعه -ساعت 09:30...
متن ، حاشیه سه شنبه ها - ساعت 19:20...
گلخانه   پنجشنبه 09:00 و جمعه 22:20...
تازه نفس   شنبه دوشنبه و چهارشنبه 15:30...