پخش زنده اپلیکیشن موبایل آسمان من آرشیو تصویری جدول پخش
ارسال فایل برنامه امروز موج شب مسابقه جدول آقای گزارشگر خلاصه دیدارها

تامین برنامه

Previous Next
محافظ فیل 2 محافظ فیل 2   جمعه 13 آذر - ساعت  19:10...
با طراوت با طراوت    هر روز - ساعت 06:50  ...
پلاگ پلاگ    جمعه 6 آذر - ساعت 14:20...
شکلات مرگبار شکلات مرگبار جمعه 13 آذر - ساعت  14:15...
پرواز در شب پرواز در شب    جمعه 6 آذر - ساعت 00:00...
توهم توهم   جمعه 13 آذر - ساعت 10:15...
قلب ها با خبر از عاطفه اند قلب ها با خبر از عاطفه اند   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 08:20...
یک مایل در چهار دقیقه یک مایل در چهار دقیقه   جمعه 6 آذر - ساعت  19:10...
دربند دربند    جمعه 6 آذر -  ساعت 10:10...
اَبر عنکبوت اَبر عنکبوت   جمعه 13 آذر - ساعت  00:00...
مختارنامه مختارنامه   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 19:00...
مهتاب روی سکو مهتاب روی سکو   چهارشنبه 11 آذر - ساعت 14:00...
صدای پای من صدای پای من پنجشنبه 12- آذر - ساعت  10:15  ...

گروه ورزش

Previous Next
فوتبال برتر فوتبال برتر پخش مسابقات داخلی و ملی فوتبال...
گزارش ورزشی گزارش ورزشی    پخش مستقیم فوتبال های خارجی  ....
سه پاس سه پاس   پنجشنبه ها - ساعت 19:00  ...
نود نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...

گروه اجتماعی

Previous Next
موج شب موج شب    پنجشنبه ها - ساعت 23:10...
هفت هفت  هر هفته جمعه - ساعت 23:00...
امروز امروز    هر روز -  ساعت 14:30    ...
مسابقه 103 مسابقه 103    جمعه ها - ساعت  20:50  ...
سفر بخیر سفر بخیر     چهارشنبه ها - ساعت  22:20...
روی خط روی خط    یکشنبه ها - ساعت 22:20  ...
دنیایی دیگر دنیایی دیگر    پنجشنبه ها  - ساعت 12:40...
مردم چی میگن مردم چی میگن   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 19:00...
مسابقه جدول مسابقه جدول   هر روز - ساعت 17:45...

گروه معارف

Previous Next
گلبرگ گلبرگ   هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:35...
فردایی دیگر فردایی دیگر   هر هفته جمعه - ساعت 12:20...
دعای عهد دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00 بامداد...
سمت خدا سمت خدا    هر روز -  ساعت  13:30  ...
زلال احکام زلال احکام   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 11:45 ...
دعای کمیل دعای کمیل   جمعه ها  - ساعت  01:30 بامداد...
بنای بندگی بنای بندگی    پنجشنبه ها - ساعت 12:15...
زلال سخن زلال سخن   هر روز - ساعت  06:15...

سایر برنامه ها

Previous Next
متن ، حاشیه متن ، حاشیه   هر هفته شنبه - ساعت 20:00...
به روز به روز   جمعه ها - ساعت 13:30 ....
گلخانه گلخانه   پنجشنبه ها و جمعه ها 22:20...
پله هشتم پله هشتم   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 12:15...