پخش زنده اپلیکیشن موبایل آسمان من آرشیو تصویری جدول پخش
ارسال فایل برنامه امروز موج شب مسابقه جدول آقای گزارشگر خلاصه دیدارها

ویژه برنامه های اربعین حسینی

Previous Next
منظومه بیداری منظومه بیداری سه شنبه 10  و چهارشنبه 11آذر...
در آستان خورشید در آستان خورشید سه شنبه 10 آذر  ساعت 22:15...
توتیا توتیا   سه شنبه 10 آذر تا...
سخنرانی مذهبی سخنرانی مذهبی هر روز در ساعات 6:15 و 16:00...
طریقت طریقت    سه شنبه 10 آذر  ساعت...
پرده عشاق پرده عشاق    سه شنبه 10 و چهارشنبه...

تامین برنامه

Previous Next
اَبر عنکبوت اَبر عنکبوت   جمعه 13 آذر - ساعت  00:00...
یک مایل در چهار دقیقه یک مایل در چهار دقیقه   جمعه 13 آذر - ساعت  19:10...
با طراوت با طراوت    هر روز - ساعت 06:50  ...
غریبه ها غریبه ها   جمعه 13 آذر - ساعت 14:15...
مهتاب روی سکو مهتاب روی سکو   چهارشنبه 11 آذر - ساعت 14:00...
قلب ها با خبر از عاطفه اند قلب ها با خبر از عاطفه اند   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 08:20...
توهم توهم   جمعه 13 آذر - ساعت 10:15...
صدای پای من صدای پای من پنجشنبه 12- آذر - ساعت  10:15  ...

گروه ورزش

Previous Next
نود نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
گزارش ورزشی گزارش ورزشی    پخش مستقیم فوتبال های خارجی  ....
سه پاس سه پاس   پنجشنبه ها - ساعت 19:00  ...
فوتبال برتر فوتبال برتر پخش مسابقات داخلی و ملی فوتبال...

گروه اجتماعی

Previous Next
مسابقه جدول مسابقه جدول   هر روز - ساعت 17:45...
مردم چی میگن مردم چی میگن   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 19:00...
امروز امروز    هر روز -  ساعت 14:30    ...
مسابقه 103 مسابقه 103    جمعه ها - ساعت  20:50  ...
هفت هفت  هر هفته جمعه - ساعت 23:00...
روی خط روی خط    یکشنبه ها - ساعت 22:20  ...
موج شب موج شب    پنجشنبه ها - ساعت 23:10...
سفر بخیر سفر بخیر     چهارشنبه ها - ساعت  22:20...
دنیایی دیگر دنیایی دیگر    پنجشنبه ها  - ساعت 12:40...

گروه معارف

Previous Next
زلال احکام زلال احکام   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 11:45 ...
فردایی دیگر فردایی دیگر   هر هفته جمعه - ساعت 12:20...
بنای بندگی بنای بندگی    پنجشنبه ها - ساعت 12:15...
سمت خدا سمت خدا    هر روز -  ساعت  13:30  ...
گلبرگ گلبرگ   هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:35...
دعای کمیل دعای کمیل   جمعه ها  - ساعت  01:30 بامداد...
دعای عهد دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00 بامداد...
زلال سخن زلال سخن   هر روز - ساعت  06:15...

سایر برنامه ها

Previous Next
گلخانه گلخانه   پنجشنبه ها و جمعه ها 22:20...
متن ، حاشیه متن ، حاشیه   هر هفته شنبه - ساعت 20:00...
به روز به روز   جمعه ها - ساعت 13:30 ....
پله هشتم پله هشتم   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 12:15...