در حال پردازش...

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • هفت :هفت
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 01:37
  مدت برنامه : 98 دقیقه
  بررسي رويدادهاي سينماي ايران در مجله سينمايي هفته با اجرا و سردبيري بهروز افخمي
 • هفت :هفت
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 01:37
  مدت برنامه : 98 دقیقه
  بررسي رويدادهاي سينماي ايران در مجله سينمايي هفته با اجرا و سردبيري بهروز افخمي
 • هفت :هفت
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 01:37
  مدت برنامه : 98 دقیقه
  بررسي رويدادهاي سينماي ايران در مجله سينمايي هفته با اجرا و سردبيري بهروز افخمي
 • مستند اشباح بیابان
  زمان آغاز: 01:38
  زمان پایان : 02:31
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  1
 • مستند اشباح بیابان
  زمان آغاز: 01:38
  زمان پایان : 02:31
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  1
 • مستند اشباح بیابان
  زمان آغاز: 01:38
  زمان پایان : 02:31
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  1
 • ایران:ایران
  زمان آغاز: 02:31
  زمان پایان : 03:02
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • ایران:ایران
  زمان آغاز: 02:31
  زمان پایان : 03:02
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • ایران:ایران
  زمان آغاز: 02:31
  زمان پایان : 03:02
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • هفت :فیلم تلویزیونی " هفت "
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:53
  مدت برنامه : 109 دقیقه
 • هفت :فیلم تلویزیونی " هفت "
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:53
  مدت برنامه : 109 دقیقه
 • هفت :فیلم تلویزیونی " هفت "
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:53
  مدت برنامه : 109 دقیقه
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 04:53
  زمان پایان : 05:04
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه رويش - مشهد مقدس
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 04:53
  زمان پایان : 05:04
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه رويش - مشهد مقدس
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 04:53
  زمان پایان : 05:04
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه رويش - مشهد مقدس
 • سحرگاهان حرم:سحرگاهان
  زمان آغاز: 05:08
  زمان پایان : 05:37
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  مناجات سحري
 • سحرگاهان حرم:سحرگاهان
  زمان آغاز: 05:08
  زمان پایان : 05:37
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  مناجات سحري
 • سحرگاهان حرم:سحرگاهان
  زمان آغاز: 05:08
  زمان پایان : 05:37
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  مناجات سحري
 • اذانگاهی :تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:37
  زمان پایان : 05:43
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی :تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:37
  زمان پایان : 05:43
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی :تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:37
  زمان پایان : 05:43
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی :نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:51
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام شجاع
 • اذانگاهی :نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:51
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام شجاع
 • اذانگاهی :نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:51
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام شجاع
 • دعای عهد:دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد:دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد:دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • سخنراني حجت الاسلام و المسلمين رفيعي
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:43
  مدت برنامه : 33 دقیقه
  اخلـاق در نهج البلـاغه
 • سخنراني حجت الاسلام و المسلمين رفيعي
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:43
  مدت برنامه : 33 دقیقه
  اخلـاق در نهج البلـاغه
 • سخنراني حجت الاسلام و المسلمين رفيعي
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:43
  مدت برنامه : 33 دقیقه
  اخلـاق در نهج البلـاغه
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 06:43
  زمان پایان : 07:13
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  قسمت 2
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 06:43
  زمان پایان : 07:13
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  قسمت 2
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 06:43
  زمان پایان : 07:13
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  قسمت 2
 • حالا خورشید:حالا خورشيد
  زمان آغاز: 07:14
  زمان پایان : 09:14
  مدت برنامه : 120 دقیقه
  مجله صبحگاهي با اجراي رضا رشيدپور
 • حالا خورشید:حالا خورشيد
  زمان آغاز: 07:14
  زمان پایان : 09:14
  مدت برنامه : 120 دقیقه
  مجله صبحگاهي با اجراي رضا رشيدپور
 • حالا خورشید:حالا خورشيد
  زمان آغاز: 07:14
  زمان پایان : 09:14
  مدت برنامه : 120 دقیقه
  مجله صبحگاهي با اجراي رضا رشيدپور
 • ایران:ايران
  زمان آغاز: 09:19
  زمان پایان : 09:50
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • ایران:ايران
  زمان آغاز: 09:19
  زمان پایان : 09:50
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • ایران:ايران
  زمان آغاز: 09:19
  زمان پایان : 09:50
  مدت برنامه : 32 دقیقه
  2
 • طبیب:طبيب
  زمان آغاز: 09:59
  زمان پایان : 10:50
  مدت برنامه : 51 دقیقه
  برنامه گفتگومحور با هدف اطلـاع‌رساني و پيشگيري در حوزه سلـامت
 • طبیب:طبيب
  زمان آغاز: 09:59
  زمان پایان : 10:50
  مدت برنامه : 51 دقیقه
  برنامه گفتگومحور با هدف اطلـاع‌رساني و پيشگيري در حوزه سلـامت
 • طبیب:طبيب
  زمان آغاز: 09:59
  زمان پایان : 10:50
  مدت برنامه : 51 دقیقه
  برنامه گفتگومحور با هدف اطلـاع‌رساني و پيشگيري در حوزه سلـامت
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 10:57
  زمان پایان : 11:42
  مدت برنامه : 45 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 10:57
  زمان پایان : 11:42
  مدت برنامه : 45 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 10:57
  زمان پایان : 11:42
  مدت برنامه : 45 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • عاشقانه:عاشقانه
  زمان آغاز: 11:50
  زمان پایان : 12:08
  مدت برنامه : 19 دقیقه
  اذانگاهي
 • عاشقانه:عاشقانه
  زمان آغاز: 11:50
  زمان پایان : 12:08
  مدت برنامه : 19 دقیقه
  اذانگاهي
 • عاشقانه:عاشقانه
  زمان آغاز: 11:50
  زمان پایان : 12:08
  مدت برنامه : 19 دقیقه
  اذانگاهي
 • اذانگاهی :نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:20
  زمان پایان : 12:26
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام سعيدي
 • اذانگاهی :نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:20
  زمان پایان : 12:26
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام سعيدي
 • اذانگاهی :نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:20
  زمان پایان : 12:26
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  به امامت حجت الاسلـام سعيدي
 • زلال احکام:زلال احکام
  زمان آغاز: 12:28
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  آداب سفر
 • زلال احکام:زلال احکام
  زمان آغاز: 12:28
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  آداب سفر
 • زلال احکام:زلال احکام
  زمان آغاز: 12:28
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  آداب سفر
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • سمت خدا:سمت خدا
  زمان آغاز: 13:01
  زمان پایان : 13:56
  مدت برنامه : 55 دقیقه
  پايگاه اطلـاع رساني: http://samtekhoda.tv3.ir
 • سمت خدا:سمت خدا
  زمان آغاز: 13:01
  زمان پایان : 13:56
  مدت برنامه : 55 دقیقه
  پايگاه اطلـاع رساني: http://samtekhoda.tv3.ir
 • سمت خدا:سمت خدا
  زمان آغاز: 13:01
  زمان پایان : 13:56
  مدت برنامه : 55 دقیقه
  پايگاه اطلـاع رساني: http://samtekhoda.tv3.ir
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 14:05
  زمان پایان : 14:32
  مدت برنامه : 28 دقیقه
  قسمت 3
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 14:05
  زمان پایان : 14:32
  مدت برنامه : 28 دقیقه
  قسمت 3
 • برسکوي افتخار
  زمان آغاز: 14:05
  زمان پایان : 14:32
  مدت برنامه : 28 دقیقه
  قسمت 3
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 14:35
  زمان پایان : 14:44
  مدت برنامه : 10 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه ديني
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 14:35
  زمان پایان : 14:44
  مدت برنامه : 10 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه ديني
 • جشنواره رويش
  زمان آغاز: 14:35
  زمان پایان : 14:44
  مدت برنامه : 10 دقیقه
  جشنواره فيلم کوتاه ديني
 • دو طرفه:دوطرفه
  زمان آغاز: 14:51
  زمان پایان : 15:34
  مدت برنامه : 43 دقیقه
  سبک زندگي در حوزه تحصيل و اشتغال بانوان، شرايط و امکانات آن
 • دو طرفه:دوطرفه
  زمان آغاز: 14:51
  زمان پایان : 15:34
  مدت برنامه : 43 دقیقه
  سبک زندگي در حوزه تحصيل و اشتغال بانوان، شرايط و امکانات آن
 • دو طرفه:دوطرفه
  زمان آغاز: 14:51
  زمان پایان : 15:34
  مدت برنامه : 43 دقیقه
  سبک زندگي در حوزه تحصيل و اشتغال بانوان، شرايط و امکانات آن
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 15:41
  زمان پایان : 16:21
  مدت برنامه : 40 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 15:41
  زمان پایان : 16:21
  مدت برنامه : 40 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • همگام با ورزش:همگام با ورزش
  زمان آغاز: 15:41
  زمان پایان : 16:21
  مدت برنامه : 40 دقیقه
  مسابقات تنيس روي ميز انتخابي تيم ملي
 • مسابقه جدول:مسابقه جدول
  زمان آغاز: 16:28
  زمان پایان : 17:24
  مدت برنامه : 56 دقیقه
  مسابقه تلفني
 • مسابقه جدول:مسابقه جدول
  زمان آغاز: 16:28
  زمان پایان : 17:24
  مدت برنامه : 56 دقیقه
  مسابقه تلفني
 • مسابقه جدول:مسابقه جدول
  زمان آغاز: 16:28
  زمان پایان : 17:24
  مدت برنامه : 56 دقیقه
  مسابقه تلفني
 • سلاله
  زمان آغاز: 17:29
  زمان پایان : 17:34
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 17:29
  زمان پایان : 17:34
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 17:29
  زمان پایان : 17:34
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • اذانگاهی :نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 17:44
  زمان پایان : 17:51
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت آيت ا... نوري همداني
 • اذانگاهی :نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 17:44
  زمان پایان : 17:51
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت آيت ا... نوري همداني
 • اذانگاهی :نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 17:44
  زمان پایان : 17:51
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت آيت ا... نوري همداني
 • سرآشپز:سرآشپز
  زمان آغاز: 17:54
  زمان پایان : 18:10
  مدت برنامه : 16 دقیقه
  آشپزي لذتبخش با حميدرضا رنجبر
 • سرآشپز:سرآشپز
  زمان آغاز: 17:54
  زمان پایان : 18:10
  مدت برنامه : 16 دقیقه
  آشپزي لذتبخش با حميدرضا رنجبر
 • سرآشپز:سرآشپز
  زمان آغاز: 17:54
  زمان پایان : 18:10
  مدت برنامه : 16 دقیقه
  آشپزي لذتبخش با حميدرضا رنجبر
 • خونه خوبه:خونه خوبه
  زمان آغاز: 18:15
  زمان پایان : 19:08
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  مهارت هاي زندگي موفق خانوادگي
 • خونه خوبه:خونه خوبه
  زمان آغاز: 18:15
  زمان پایان : 19:08
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  مهارت هاي زندگي موفق خانوادگي
 • خونه خوبه:خونه خوبه
  زمان آغاز: 18:15
  زمان پایان : 19:08
  مدت برنامه : 53 دقیقه
  مهارت هاي زندگي موفق خانوادگي
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار :اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • خونه خوبه:خونه خوبه
  زمان آغاز: 19:32
  زمان پایان : 20:00
  مدت برنامه : 28 دقیقه
  مهارت هاي زندگي موفق خانوادگي
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:00
  زمان پایان : 20:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • شهرک جيم:مجموعه طنز "شهرک جیم"
  زمان آغاز: 20:10
  زمان پایان : 20:40
  مدت برنامه : 30 دقیقه
  قسمت 31
 • لیسانسه ها:مجموعه "لیسانسه ها"
  زمان آغاز: 20:45
  زمان پایان : 21:35
  مدت برنامه : 50 دقیقه
  قسمت 19
 • مدیران موفق
  زمان آغاز: 21:40
  زمان پایان : 21:50
  مدت برنامه : 10 دقیقه
  معرفي مديريت موفق مجموعه هاي توليدي
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:50
  زمان پایان : 22:00
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • اخبار :اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 22:00
  زمان پایان : 22:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ايران و جهان
 • متن حاشيه:متن حاشیه
  زمان آغاز: 22:20
  زمان پایان : 23:05
  مدت برنامه : 45 دقیقه
  برنامه گفتگو محور به بررسی مسائل روز سیاسی می پردازد
 • اکسیر:اکسیر
  زمان آغاز: 23:10
  زمان پایان : 23:59
  مدت برنامه : 50 دقیقه
  اصلـاح سبک زندگي در راستاي ارتقاي سلـامت، و آموزش هاي خودمراقبتي