اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
گروه تجسس

گروه تجسس آرشیو

کارگردان: فابیو تالیاویا
گروه تجسس را بیشتر بشناسید

گروه تبهکاری که با شیوه هایی خاص و با نقاب حیوانات باعث آزار و نا امنی مردم شده بودند در پایان فصل هفتم دستگیر و به زندان می اُفتند. یکی از آنها موسوم به گرگ ،ازبیمارستان فرار کرده و یکی از همدستانش را نیزدر راه انتقال به زندان فراری می دهد.همچنین دو نفر دیگر از این گروه نیز در راه انتقال به زندان دادگاه از چنگ پلیس می گریزند و دوباره گروه جنایتکار لوپو دور هم جمع می شوند . این خبر آرامش همه اعضا گروه تجسس را برهم می زند و آنها همه توانشان را روی پرونده این گروه تبهکار متمرکز می کنند.

معرفی برنامه

فصل 8 (بازگشت گرگ )

نام لاتین : RIS /season 8-Delliti Imperfetti 

محصول2012 ایتالیا

19 قسمت 45 دقیقه ای

کارگردان   : فرانچسکو میچیکه 

بازیگران : ماسسیمو مارتلا ، باربارا پترونیو و لئوناردو والنتی و ...

آرشیو‌ برنامه‌ها

قسمت 18

فصل 8 (بازگشت گرگ )

قسمت 19 (قسمت آخر)

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 18

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 17

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 16

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 15

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 14

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 13

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 12

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 11

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 10

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 9

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 8

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 7

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 6

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 5

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 4

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 3

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 2

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 1

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 4

قسمت 2

ویلایی در سکوت محض (فصل 7)

قسمت 20

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 19

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 18

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 17

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 16

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 15

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 14

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 13

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 12

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 11

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 10

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 9

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 8

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 7

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 6

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 5

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 4

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 3

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 2

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت 1

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت