اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
نوشته های شارپ

نوشته های شارپ

نوشته های شارپ آرشیو

تهیه‌کننده:

علی اثباتی

نوشته های شارپ را بیشتر بشناسید
نوشته های شارپ در یک قسمت 30 دقیقه ای در گروه سیاسی شبکه سه سیما تهیه شده است و نگاهی دارد به فردی که در پشت پرده اغتششات ایران در سالهای گذشته بسیار موثر بود و بند بند دستورالعمل هایش برای بر هم زدن نظم جامعه اجرایی شد .