اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
9 دی

9 دی

9 دی آرشیو

تهیه‌کننده:

هومن نیّری

9 دی را بیشتر بشناسید
به بررسی ایجاد و شکل گیری فتنه سال 1388 که توسط دشمنان خارجی با همکاری عمال داخلی و با استفاده از رسانه ها و فضای اینترنت ،می پردازد .این ویژه برنامه دشمنی های آمریکا در طراحی فتنه 88 را با همدستی عوامل داخلی به تصویر می کشد .