اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
زیبا

زیبا

زیبا آرشیو

کارگردان:

سروش محمد زاده

زیبا را بیشتر بشناسید
شهاب دکترای برق دارد و در دانشگاه تدريس ميکند ولی همسرش زيبا حتی ليسانس هم ندارد و اين باعث سرافکندگی شهاب در بين دوستانش می باشد . اتفاقاتی که برای دوستان شهاب رخ می دهد باعث می شود ...