اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
سه پاس

سه پاس

سه پاس آرشیو

سه پاس را بیشتر بشناسید
برنامه ای  است  زنده به تهیه کننندگی ناصر حق بین  که در 26 قسمت 60 دقیقه ای  تهیه خواهد شد . این برنامه  با حضور کارشناسان ورزشی  مسائل ورزشی هفته را بررسی می کند.