اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
علم و زندگی

علم و زندگی

علم و زندگی آرشیو

تهیه‌کننده:

فرهاد ابتدایی

علم و زندگی را بیشتر بشناسید
این برنامه به بررسی کارشناسانه مقوله های علمی در رشته های پزشکی، تکنولوژی توسط پزشکان و صاحبنظران ایرانی و خارجی می پردازد.