اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
37 درجه

37 درجه

37 درجه آرشیو

تهیه‌کننده:

علی مهرگان

37 درجه را بیشتر بشناسید
بیان راههای پیشگیری از بیماری های شایع به زبان ملموس وساده ،تعامل دوسویه بین بیمار و پزشک از طریق تکنولوژی های نوین ارتباطی و پیگیری مسائل و مشکلات بیماران و .....