اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
حذف و اضافه

حذف و اضافه

حذف و اضافه آرشیو

حذف و اضافه را بیشتر بشناسید
حذف و اضافه به بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان و دانشگاه های ایران و همچنین به موضوعاتی همچون مباحث علمی و فرهنگی دانشگاه ها ، دانشجویان سیاسی ، تفکیک جنسیتی ، کرسی های آزاد اندیشی ، ازدواج دانشجویی ، مهارت نخبگان وتحول در علوم انسانی وحضور مسئولین در دانشگاه ها و پیگیری مطالبات دانشگاهیان و .... می پردازد . اجرای این برنامه به عهده حبیب میدانچی است.