اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
نبرد کونگ فو

نبرد کونگ فو

نبرد کونگ فو آرشیو

کارگردان:

استفان چوی

نبرد کونگ فو را بیشتر بشناسید
یک پسر دست پا چلفتی در حسرت عضویت در یکی از باندهای خطرناک به اسم باند تبرداران می سوزد. باند تبردارها یک باند باج گیر خطرناک است که بعلت ندانم کاری همین پسر جوان با مردم یک محله  فقیر نشین درگیر میشود و سه جنگجوی این محله در برابر موج دسته تبرداران آنها را شکست می دهند و...