اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
}

مردان نفوذی / قسمت چهارم / بخش 2

مردان نفوذی آرشیو

کارگردان:

جیمز کنت

مردان نفوذی را بیشتر بشناسید
در خصوص سه نفر از یک مرکز شمارش اسکناس در انگلیس است که تصمیم به سرقت چند میلیون پوندی از مرکز می گیرند.رییس این مرکز به همراه یک کارمند و یک مامور حفاظت، نقشه ای برای سرقت از این مرکز می کشند و در این راه از یک تبهکار نیز کمک میگیرند .آنها در اجرای سرقت موفق می شوند ولی در بین راه، مامور حفاظت مرکز ،قضیه سرقت را به پلیس خبر می دهد و ...