اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
رئیس بزرگ

رئیس بزرگ

رئیس بزرگ آرشیو

رئیس بزرگ را بیشتر بشناسید
چن چن در یک کارخانه یخ سازی مشغول به کار می شود. دو تن از دوستانش در حین کار متوجه می شوند که در داخل قالبهای یخ مواد مخدر جاسازی شده است. روز بعد آن  دو نفر  ناپدید می شوند . چن چن در جستجوی آنها  در می یابد که  ...