اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
دو دوتا چهارتا

دو دوتا چهارتا

دو دوتا چهارتا آرشیو

کارگردان:

حبیب فیسال

دو دوتا چهارتا را بیشتر بشناسید
خانواده ای متوسط که پدر خانواده معلم ریاضی و از طرف اداره ، پاداشی به پدر رسیده است . فرزندان هر کدام برای پول نقشه ای دارند . مادرشان نیز یخچال می خواهد. اما عمه ی آنها تماس می گیرد که برای عروسی خواهر شوهرش باید همگی با ماشین و بهترین لباس ها بیایند . پدر ، ماشین همسايه را امانت می گيرد و ...