اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
بازگشت به زمین

بازگشت به زمین

بازگشت به زمین آرشیو

کارگردان:

ام نایت شایمالان

بازگشت به زمین را بیشتر بشناسید
در پی حملات موجودات فضایی عجیب و مهاجمی به زمین ،انسان ها مجبور به ترک زمین می شوند. این موجودات کور بوده و فقط انسان ها را از روی واکنش های زیستی در نتیجه ی ترس شناسایی می کنند. بعد از گذشته سالهای طولانی از مهاجرت انسان ها حدود 1000 سال یک فرمانده ی عالی رتبه ی نیروهای زمینی که به همراه پسر خود برای انجام ماموریتی در حال سفر در فضاست در اثر برخورد شهاب سنگ مجبور به سقوط در زمین می شوند و ....

معرفی برنامه

محصول 2013   آمریکا
با بازی ویل اسمیت ، جیدن اسمیت ، زوکر کرایتز  و دیوید دنمان