اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
پنجره ای به بیکرانه ها

پنجره ای به بیکرانه ها

پنجره ای به بیکرانه ها

تهیه‌کننده:

میر کیوان خلیل پور

پنجره ای به بیکرانه ها را بیشتر بشناسید
در این برنامه مکنونات قلبی و روحیات معنوی دانشجویان معتکف در مساجد دانشگاههای کشور مطرح می شود و فضای معنوی،فعالیتها و اعمال اعتکاف به تصویر کشیده می شود .