اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
مکتب امام

مکتب امام

مکتب امام آرشیو

تهیه‌کننده:

سعید عباسی

مکتب امام را بیشتر بشناسید
مقام معظم رهبری مکتب امام را بر اساس سه موضوع معنویت ، عقلانیت و عدالت برشمردند. این برنامه بر اساس سخنان افراد مختلف سیاسی، علمی و دانشگاهی در رابطه با مکتب امام و سخنان مقام معظم رهبری مستندی تهیه کرده است.