اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
}

وفا / قسمت 12 / بخش 2

وفا آرشیو

کارگردان:

محمد حسین لطیفی

وفا را بیشتر بشناسید
جوان يهودي ايراني در حين تحصيل در كشور لبنان با دختري مسلمان بنام وفا آشنا مي شود كه شيفته رفتار و اعتقادات او مي گردد. پس از برگشت به ايران، به علت سوء تفاهامات زنداني مي گردد و پس از ماهها شرايط بازگشت به لبنان را ندارد .سرانجام پس از آزادي و بازگشت به لبنان مورد خيانت و سوء استفاده هاي اطرافيانش قرار مي گيرد و ...