اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
خونه پا

خونه پا

خونه پا آرشیو

خونه پا را بیشتر بشناسید
سرایدارخانه ای در شیراز میخواهد به مسافرت برود .اواز دوستش می خواهد که در نبود او مراقب خانه باشد و دوستش این مسئولیت را به پسرانش محول  می کند . روزی پسر بزرگتر به عنوان خانه پا وارد خانه می شود ولی به اشتباه وارد خانه همسایه میشود و اتفاقاتی رخ می دهد .