اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
}

خط / قسمت 15 / بخش : 4

خط آرشیو

کارگردان:

 عباس رنجبر

خط را بیشتر بشناسید
 قصه مجموعه خط درباره اخلاق فردی و اجتماعی آدم هاست و مسیر سیر سلوک فردی به نام سیاوش سالار را روایت می کند که در اثر برخورد با دختری به نام سوگند و تحت پوشش مکتب حاج رئوف دچار تغییر و تحول می شود  و ...