اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
حلقه

حلقه

حلقه آرشیو

تهیه‌کننده:

رضا حکیم الهی

حلقه را بیشتر بشناسید
موضوع :هر قسمت از این مستند به یک فرد معتاد که از دام اعتیاد رها شده و تجربه های تلخ خود را در دوره اعتیاد و چگونگی  ترک مواد مخدر بازگو می کند ودرتهیه این مستند از شیوه بازسازی استفاده شده است.