اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
حالا خورشید

حالا خورشید

تهیه‌کننده: رضا رشید پور
حالا خورشید را بیشتر بشناسید

برنامه " حالا خورشید" یک مجله صبحگاهی با طعم پرتقالی است که فضایی جذاب، اکتیو و شاد دارد و در کنار آن به اطلاع رسانی و تحلیل اخبار می پردازد. فرم برنامه بیشتر فرهنگی و هنری است و قرار است به مردم انگیزه موفقیت و زندگی بدهد.

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه

معرفی برنامه

این برنامه  کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما به تهیه کنندگی و اجرای رضا رشید پور   است که در  قالبی ترکیبی و گفتگومحور با  نگاهی اجتماعی  به موضوع‌های مختلف جامعه  می‌پردازد.

کانال تلگرام برنامه :

https://telegram.me/halaakhorshid

آرشیو‌ برنامه‌ها

96

پاییز

حالا خورشید 01 -07-96
دریافت
حالا خورشید 02 -07-96
دریافت
حالا خورشید 03 -07-96
دریافت
حالا خورشید 04 -07-96
دریافت
حالا خورشید 12 -07-96
دریافت
حالا خورشید 13-07-96
دریافت
حالا خورشید 16-07-96
دریافت
حالا خورشید 15-07-96
دریافت
حالا خورشید 17-07-96
دریافت
حالا خورشید 18-07-96
دریافت
حالا خورشید 19-07-96
دریافت
حالا خورشید 20-07-96
دریافت
حالا خورشید 22-07-96
دریافت
حالا خورشید 23-07-96
دریافت
حالا خورشید 24-07-96
دریافت
حالا خورشید 25 -07-96
دریافت
حالا خورشید 26-07-96
دریافت
حالا خورشید 27-07-96
دریافت
حالا خورشید 30-07-96
دریافت
حالا خورشید 01-08-96
دریافت
حالا خورشید 2-08-96
دریافت
حالا خورشید 03-08-96
دریافت
حالا خورشید 03-08-96
دریافت
حالا خورشید 06-08-96
دریافت
حالا خورشید 07-08-96
دریافت
حالا خورشید 08-08-96
دریافت
حالا خورشید 09-09-96
دریافت
حالا خورشید 10-08-96
دریافت
حالا خورشید 11-08-96
دریافت
حالا خورشید 13-08-96
دریافت
حالا خورشید 14-08-96
دریافت
حالا خورشید 15-08-96
دریافت
حالا خورشید 16-08-96
دریافت
حالا خورشید 17-08-96
دریافت
حالا خورشید 20-08-96
دریافت
حالا خورشید 21-08-96
دریافت
حالا خورشید 22-08-96
دریافت
حالا خورشید 23-08-96
دریافت
حالا خورشید 24-08-96
دریافت
حالا خورشید 29-08-96
دریافت
حالا خورشید 30-08-96
دریافت
حالا خورشید 01-09-96
دریافت

تابستان

حالا خورشید 17-04-96
دریافت
حالا خورشید 18-04-96
دریافت
حالا خورشید 19-04-96
دریافت
حالا خورشید 20-04-96
دریافت
حالا خورشید 21-04-96
دریافت
حالا خورشید 24-04-96
دریافت
حالا خورشید 25-04-96
دریافت
حالا خورشید 26-04-96
دریافت
حالا خورشید 27-04-96
دریافت
حالا خورشید 28-04-96
دریافت
حالا خورشید 31-04-96
دریافت
حالا خورشید 01-05-96
دریافت
حالا خورشید 02-05-96
دریافت
حالا خورشید 03-05-96
دریافت
حالا خورشید 04-05-96
دریافت
حالا خورشید 05-05-96
دریافت
حالا خورشید 07-05-96
دریافت
حالا خورشید 08-05-96
دریافت
حالا خورشید 09-05-96
دریافت
حالا خورشید 10-05-96
دریافت
حالا خورشید 11-05-96
دریافت
حالا خورشید 15-05-96
دریافت
حالا خورشید 16-05-96
دریافت
حالا خورشید 17-05-96
دریافت
حالا خورشید 18-05-96
دریافت
حالا خورشید 21-05-96
دریافت
حالا خورشید 22-05-96
دریافت
حالا خورشید 23-05-96
دریافت
حالا خورشید 24-05-96
دریافت
حالا خورشید 25-05-96
دریافت
حالا خورشید 28-05-96
دریافت
حالا خورشید 29-05-96
دریافت
حالا خورشید 19-05-96
دریافت
حالا خورشید 26-05-96
دریافت
حالا خورشید 30-05-96
دریافت
حالا خورشید 01-06-96
دریافت
حالا خورشید 02-06-96
دریافت
حالا خورشید 04-06-96
دریافت
حالا خورشید 05-06-96
دریافت
حالا خورشید 06-06-96
دریافت
حالا خورشید 07-06-96
دریافت
حالا خورشید 09-06-96
دریافت
حالا خورشید 10-06-96
دریافت
حالا خورشید 11-06-96
دریافت
حالا خورشید 13-06-96
دریافت
حالا خورشید 14-06-96
دریافت
حالا خورشید 15-06-96
دریافت
حالا خورشید 16-06-96
دریافت
حالا خورشید 18-06-96 (ویژه برنامه عید غدیر)
دریافت
حالا خورشید 20-06-96
دریافت
حالا خورشید 21-06-96
دریافت
حالا خورشید 22-06-96
دریافت
حالا خورشید 23-06-96
دریافت
حالا خورشید 25-06-96
دریافت
حالا خورشید 26-06-96
دریافت
حالا خورشید 27-06-96
دریافت
حالا خورشید 28-06-96
دریافت
حالا خورشید 29-06-96
دریافت
حالا خورشید 30 -06-96
دریافت

95-02-11