اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
مسابقه فرمانده

مسابقه فرمانده آرشیو

تهیه‌کننده: حسین افشار و مهدی مطهر
مسابقه فرمانده را بیشتر بشناسید

- سری اول این مسابقه در زیبا کنار و سری دوم آن  در جزیره فارور خلیج فارس برگزار شده است . شرکت کنندگان   این مسابقه  در خصوص عملیات تکاوری ، تفنگداری دریایی و نظامی شامل  تیر اندازی ، چتر بازی ، نجات و ... زیر نظر فرماندهان سپاه به رقابت می پردازند . سری سوم مستند مسابقه «فرمانده» عنوان مسابقه ای جذاب شامل آیتم هایی دشوار و در عین حال هیجان انگیز که برگرفته از آموزش های مربوط به تکاوران نیروی دریایی است. ۱۰ شرکت کننده مراحل سخت و دشواری را مثل تفنگداری دریایی، تیراندازی، چتربازی، عملیات نجات و ... برای برگزیده شدن در جزیره فارور خلیج...

آرشیو‌ برنامه‌ها

قسمت هشتم

قسمت هشتم

قسمت اول

سری سوم

قسمت یازدهم

مسابقه فرمانده - قسمت 11
دریافت

قسمت دهم

مسابقه فرمانده - قسمت 10
دریافت

قسمت نهم

مسابقه فرمانده - قسمت 9
دریافت

قسمت هشتم

مسابقه فرمانده - قسمت 8
دریافت

قسمت هفتم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت ششم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت پنجم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت چهارم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت سوم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت دوم

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت

قسمت اول

بخش 1
دریافت
بخش 2
دریافت