اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آقای گزارشگر

آقای گزارشگر آرشیو

آقای گزارشگر را بیشتر بشناسید

مسابقه ورزشی آقای گزارشگر توانایی چند هزار علاقه مند در حوزه گزارشگری فوتبال را در معرض قضاوت کارشناسان و گزارشگران باتجربه قرار می دهد.

معرفی برنامه

این برنامه  با برگزاری آزمون های کتبی ،از میان جمع کثیری  از علاقمندان در حوزه گزارشگری فوتبال  در مرحله نخست 80  فرد  برگزیده  می شوند و   پس از   شرکت  در  آزمون حضوری 33  نفر به همراه 3   ذخیره   گزینش  شده   و به مرحله نیمه نهایی راه می یابند . مسابقه نهایی بین 3 نفر برگزار می شود   و آقای گزارشگر انتخاب می شود  .
 از بخش های دیگر این برنامه آموزش فنون گزارشگری و اجرای دابسمش است که  از بینندگان درخواست می شود با ارسال پیامک ، برترین  دابسمش را انتخاب کنند .
کارشناسان برنامه نیز جواد خیابانی ، اسکندر کوتی   ،استاد سروش ، مهدی  خبیری ، بهرام شفیع ،خسرو والی زاده ،مزدک میرزایی  و ...می باشند . اجرای برنامه به عهده  محمد رضا احمدی و محمد حسین میثاقی  است.

آرشیو‌ برنامه‌ها

سال 96

برنامه اول
دریافت
برنامه دوم
دریافت
برنامه سوم
دریافت
برنامه چهارم
دریافت
برنامه پنجم
دریافت
برنامه ششم
دریافت
برنامه هشتم
دریافت
برنامه هفتم
دریافت
برنامه هشتم
دریافت
برنامه نهم
دریافت
برنامه دهم
دریافت
برنامه یازدهم
دریافت
برنامه دوازدهم
دریافت
برنامه سیزدهم
دریافت
برنامه چهاردهم
دریافت
برنامه پانزدهم
دریافت
برنامه شانزدهم
دریافت
برنامه هفدهم
دریافت
برنامه هجدهم
دریافت
برنامه نوزدهم
دریافت
برنامه آخر
دریافت