اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
دیروز امروز فردا

دیروز امروز فردا آرشیو

تهیه‌کننده: علی صراف
دیروز امروز فردا را بیشتر بشناسید

-این برنامه برای پاسخگویی به مخاطبان پیرامون مسائل و رویدادهای جاری کشور که به نوعی امروز است . اما در عین حال نگاهی به گذشته نیز دارد واز آن استفاده میکند تا تصویر آینده را نشان دهدکه همان دیروز و فرداست .