اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
دنیایی دیگر

دنیایی دیگر آرشیو

تهیه‌کننده: میر کیوان خلیل پور
کارگردان: میر کیوان خلیل پور
دنیایی دیگر را بیشتر بشناسید

در این برنامه فعالیت های دانشجویان در مناطق محروم کشور و روحیات  جهادگران  بسیجی با هدف محرومیت زدایی از مناطق محروم و توجه مسئولان به  این مناطق،  به تصویر کشیده می شود .