جمعه

 

جمعه
94/02/18
فیلم سینمایی خلبان ابدی 00:00
دعای کمیل 01:40
سریال شمعدونی 02:30
برنامه شبانگاهی 03:20
سحرگاهان 03:45
قرآن و اذان صبح 04:30
بنای بندگی 04:50
گلبرگ 05:15
سخنرانی 06:15
مستند اسکیت 06:50
صبح و نشاط 08:00
سریال شمعدونی 09:45
هفت روز 10:45
فیلم سینمایی راه خانه 11:50
زلال احکام + اذان 12:45
به روز 13:30
سریال شمعدونی 14:15
فیلم سینمایی ستارگان روی زمین 15:10
یادگاری 17:45
فیلم سینمایی در جستجوی ماوریکس 19:00
سریال شمعدونی 21:10
گلخانه 22:20
هفت 23:10