جمعه

جمعه

93/09/07

دعای کمیل

00:00

فیلم سینمایی رستگاری

00:30

گزارش ورزشی اتریش - برزیل

01:55

مستند گلادیاتورهای حیوانی

03:30

برنامه شبانگاهی

04:30

قرآن و اذان صبح

05:15

سخنرانی

06:10

مستند مدار 7 درجه

07:00

صبح ونشاط

08:00

هفت روز

09:30

پخش مستقیم مسابقات کشتی
10:00
ماه چهاردهم

12:05

به روز

13:40

شناسنامه
14:25
فیلم سینمایی ژاپولو فرانسه
13:50
پخش مستقیم مسابقات کشتی
18:00
رکورد 19:30
تله فیلم دیدار 2
20:05
گلخانه
22:20
هفت
23:20