جمعه

جمعه

93/06/14

پخش مستقیم فوتبال فرانسه - اسپانیا

00:00

دعای کمیل

01:30

برنامه شبانگاهی

02:30

نقاره زنی

04:45

قران و اذان صبح

05:00

گلبرگ 05:30
سخنرانی مذهبی 06:20
مستند عکاسی نامرئی

06:55

صبح ونشاط

07:30

1448

09:05

هفت روز

09:30

فیلم سینمایی دزد و قهرمان 2 10:40
ماه چهاردهم

11:35

اذان ظهر و نیایش

12:50

بنای بندگی

13:35

به روز

14:15

شناسنامه 15:00
تله فیلم برگشت ناپذیر 16:05
قطعه ای از بهشت 17:50
پخش مستقیم فوتبال پرسپولیس - تراکتور سازی 18:50
گلخانه 21:00
خلاصه سریال ایرانی دردسرهای عظیم 22:25
هفت 23:20