جمعه

جمعه

93/07/04

هفت (زنده)

00:15

دعای کمیل

02:15

برنامه شبانگاهی

03:15

قران و اذان صبح

04:15

گلبرگ 04:45
سخنرانی مذهبی 05:35
گزارش ورزشی رئال مادرید -اتلتیکو مادرید 06:10
صبح و نشاط

07:45

فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه

09:20

بازیهای آسیایی 11:00
بنای بندگی 12:10
هفت روز 12:45
به روز

13:35

تله فیلم سکوت دریا

14:15

بازی های آسیایی 16:05
فوتبال مستقیم ذوب آهن و استقلال 17:20
فیلم سینمایی ملکه 20:00
یادها 22:15
شناسنامه 23:00