جمعه

جمعه

93/11/10

فیلم سینمایی یونایتد لعنتی

00:00

سریال ایرانی همه چیز آنجاست

01:00

دعای کمیل

01:45

برنامه شبانگاهی

02:45

گلبرگ

04:35

قرآن و اذان صبح

05:30

سخنرانی

06:10

سریال همه چیز انجاست

07:00

صبح و نشاط

08:00

هفت روز

09:50

پخش مستقیم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام

10:30

میان برنامه

12:00

اذان ظهر

12:10

پخش مستقیم فوتبال جام ملتهای آسیا

12:30

سریال ایرانی همه چیز انجاست
14:30
فیلم سینمایی داداش مونا گاندی شناس می شود
15:30
پخش مستقیم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام
17:20
آسیا 2015
19:10
نامه های شفاهی 20:20
سریال ایرانی همه چیز آنجاست
21:00
مصباح
22:20
هفت
23:15