جمعه

 

جمعه
94/11/16
هفت 00:00
سریال دزد و پلیس 01:35
دعای کمیل 02:15
برنامه شبانگاهی 03:25
گلبرگ 04:05
سحرگاهان 04:55
دعای عهد 06:00
زلال سخن 06:10
توپ و تور (والیبال) شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز 06:50
صبح و نشاط - زنده - کیش 08:10
تله فیلم نسیم پاییزی 09:50
سریال دزد و پلیس 11:15
فردایی دیگر 12:30
به روز 13:35
فیلم سینمایی اسب مسابقه 14:30
امضاء 16:00
عمق میدان 17:00
در میان شقایق ها 18:00
من ایرانی هستم 19:05
من ایرانی ام 20:30
سه شو 20:45
خاطره 3 21:40
من اگر رای بیارم 22:15
اسناد پیروزی 22:40
مسابقه 103 22:50
سی و هفت 23:40