جدول پخش پنج شنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۵

ساعت شروع نام برنامه مدت
02:24
00:27
02:54
00:57
03:54
00:48
04:45
00:51
05:41
00:05
05:50
00:06
06:01
00:10
06:11
سخنراني حجت الاسلام و المسلمين حسيني قمي
00:24
06:41
00:27
07:14
01:41
09:09
همايش ملي صدف کوثرزنده
01:12
10:22
تيزر مجموعه هاي نمايشي زمستان
00:06
10:35
00:57
12:07
00:06
12:19
00:20
12:45
00:15
13:02
00:50
14:04
00:59
15:10
00:12
15:24
00:44
16:14
00:49
17:04
سلاله
00:05
17:09
00:05
17:16
اذان مغرب به افق تهران
00:05
17:21
00:05
17:33
01:03
18:45
00:15
19:02
مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز استان هازنده
02:37
21:40
00:20
22:00
00:15
22:15
00:45
23:00
00:59