جدول پخش دوشنبه، ۰۱ آذر ۱۳۹۵

ساعت شروع نام برنامه مدت
00:32
گزارش ورزشي (نيمه اول فوتبال)
00:46
01:19
گزارش ورزشي (نيمه دوم فوتبال)
00:46
02:05
مجموعه "ماه و پلنگ"
00:47
02:52
فيلم تلويزيوني "چتر عاشقي"
01:31
04:28
منظومه بيداري
00:44
05:12
تلاوت قرآن
00:05
05:19
اذان صبح به افق تهران
00:05
05:24
دعاي روز دوشنبه
00:06
05:30
نماز جماعت صبح
00:07
05:37
کمي تربت براي قاره سبزتکرار
00:22
06:01
زيارت وارث
00:15
06:16
(سخنراني حجت الاسلام والمسلمين رفيعي)
00:33
06:55
کمي تربت براي قاره سبز
00:28
07:29
حالا خورشيدزنده
02:02
09:43
مجموعه "ماه و پلنگ"تکرار
00:47
10:31
من و کتاب
00:09
10:41
مستند سرچشمه تشنگي
00:10
10:52
مستند ناصران عمورا
00:25
11:23
بهونه
00:15
11:39
سلاله
00:05
11:54
نماز جماعت ظهر
00:06
12:00
زيارت ائمه (روز دوشنبه)
00:06
12:06
من و کتاب
00:06
12:17
گزارش روز
00:06
12:25
دوطرفه
00:42
13:15
اخبار ورزشيزنده
00:15
13:33
سمت خدا
00:50
14:23
مداحی میثم مطیعی (بیت رهبری)
00:05
14:29
مجموعه "ماه و پلنگ"تکرار
00:47
15:22
من و کتاب
00:08
15:31
مسير موفقيت
00:34
16:16
مسابقه جدولزنده
00:49
17:06
تلاوت قرآن
00:06
17:28
مستند
00:50
18:19
من و کتاب
00:08
18:28
سرآشپز
00:15
18:45
اخبار ورزشیزنده
00:15
19:00
گزارش روز
00:06
19:06
موشن گرافيک حقيقت آمريکا
00:05
19:16
خط سومزنده
00:45
20:10
مديران موفق
00:07
20:17
سرود سکوت
00:05
20:34
من و کتاب
00:07
20:45
مجموعه "ماه و پلنگ"
00:49
21:44
شابک
00:13
22:00
اخبار شبانگاهیزنده
00:15
22:15
سفربخیرزنده
00:25
22:40
ايران را بيمه کنيم
00:07
22:49
نودزنده
01:10